HG#18 Shaldoll-Kai

Bandai

HG#18 Shaldoll-Kai

Unit price  per 

HG#18 Shaldoll-Kai