HG#009 MS-05 Zaku I (Denim/Slender Unit)

Bandai

HG#009 MS-05 Zaku I (Denim/Slender Unit)

Unit price  per 

HG#009 MS-05 Zaku I (Denim/Slender Unit)