HG 1/100 #15 Akatsuki Oowashi/Shiranui

Bandai

HG 1/100 #15 Akatsuki Oowashi/Shiranui

Unit price  per 

HG 1/100 #15 Akatsuki Oowashi/Shiranui