HG #63 1.5 Gundam

Bandai

HG #63 1.5 Gundam

Unit price  per 

HG #63 1.5 Gundam