HGCE#201 Strike Freedom Gundam (Revive Ver.)

Bandai

HGCE#201 Strike Freedom Gundam (Revive Ver.)

Unit price  per 

HGCE#201 Strike Freedom Gundam (Revive Ver.)