HGUC#189 V2 Assault Buster Gundam

Bandai

HGUC#189 V2 Assault Buster Gundam

Unit price  per 

HGUC#189 V2 Assault Buster Gundam