HGUC#200 Hyaku-Shiki
HGUC#200 Hyaku-Shiki
HGUC#200 Hyaku-Shiki
HGUC#200 Hyaku-Shiki

Bandai

HGUC#200 Hyaku-Shiki

Unit price  per 

HGUC#200 Hyaku-Shiki