HGUC G-3 Gundam Vs. Char's Rick Dom Set

Bandai

HGUC G-3 Gundam Vs. Char's Rick Dom Set

Unit price  per 

HGUC G-3 Gundam Vs. Char's Rick Dom Set