Naruto Shippuden: Kakashi Hatake 1/6 PVC Figure
Naruto Shippuden: Kakashi Hatake 1/6 PVC Figure
Naruto Shippuden: Kakashi Hatake 1/6 PVC Figure
Naruto Shippuden: Kakashi Hatake 1/6 PVC Figure
Naruto Shippuden: Kakashi Hatake 1/6 PVC Figure
Naruto Shippuden: Kakashi Hatake 1/6 PVC Figure

Gecco

Naruto Shippuden: Kakashi Hatake 1/6 PVC Figure

Regular price $499.95 CAD
Unit price  per 

Naruto Shippuden: Kakashi Hatake 1/6 PVC Figure

LIMITED