WF-05 1/144 Gundam Sandrock
WF-05 1/144 Gundam Sandrock

Bandai

WF-05 1/144 Gundam Sandrock

Unit price  per 

WF-05 1/144 Gundam Sandrock